Ave Maria(万福玛利亚)

:!: 有多首曲目名为Ave Maria(万福玛利亚)。

Ave Maria是一部基督教传统的祈祷文,用于向耶稣的母亲玛丽亚致敬。在西方音乐中,曾有多部作品以此为题。

在电子键盘中,至少有两部同名作品收录至示范曲中,分别是:

可访问相应曲目页面了解曲目信息。本页的反查列表仅提供了所有同名乐曲,其具体曲目需要您单独鉴别。

使用该曲作为示范曲的键盘型号

...

Top ↑

评论

广告 | Ads

有关电子键盘的使用、选购、性能讨论及节奏音色试听,请访问电子琴信息网(第一键盘)
请输入您的评论:
  ___  _   __  ____ ____  ____ 
 / _ \ | | /| / / / _/ / __ \ / __ \
 / ___/ | |/ |/ / _/ / / /_/ // /_/ /
/_/   |__/|__/ /___/ \___\_\\___\_\